Fenntartható növekedést biztosító eszközberuházás a DTP Energie Kft.-nél

A „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési

Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról” szóló 1295/2016 (VI.13.) Korm. határozat és a „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014- 2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről” szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján a Támogató PM_KKV_2017 számon, „mikro, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” címmel pályázati felhívást és pályázati útmutatót (a továbbiakban: pályázati felhívás) tett közzé.

A DTP Energie Kft. a pályázati kiírásra PM_KKVESZKOZ_2017/342 számon pályázati

dokumentációt (a továbbiakban: pályázat) nyújtott be, melyet a Pénzügyminisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató pozitív támogatói döntésben részesített.

A pályázat tárgya: Fenntartható növekedést biztosító eszközberuházás a DTP Energie Kft.nél

Kedvezményezett neve: DTP Energie Kft. Támogatás összege: 14 487 370 Ft Támogatás mértéke: 55 %
Azonosító szám: PM_KKVESZKOZ_2017/342A pályázat időtartama 6 hó

Tervezett befejezése: 2019. március 1.

A pályázat keretében cégünk egy kábeldiagnosztikai vizsgáló berendezés beszerzését valósítja meg. Az új berendezéssel lehetővé válik a gyártott kábelek minőségének közvetlen ellenőrzése.PM_KKVESZKOZ_2017/342

A pályázat keretében cégünk egy kábeldiagnosztikai vizsgáló berendezés beszerzését és üzembe helyezését valósítja meg. Az új berendezéssel lehetővé válik a gyártott kábelek minőségének közvetlen ellenőrzése.

2018-11-26:

Társaságunk elindította a pályázatban megjelölt kábeldiagnosztikai vizsgálati berendezését beszerzését. A berendezés várható szállítási időpontja 2019. február vége, március eleje.

2019-02-26:

A berendezés megérkezett. A műszaki átvétel időpontjának meghatározásával kapcsolatban egyeztettünk a forgalmazóval. A gyártó képviselete a szakszerű üzembehelyezést, illetve az átadás-átvételt megelőzőpróbamérések elvégzésének lehetséges időpontjára vonatkozóan rövid határidőn belüli visszaigazolást ígért.

2019-03-28:

A műszert elszállítottuk a próbamérés helyszínére, melynek ütemezésére hamarosan sor kerül.

2019-04-03:

Az első próbamérések megtörténtek, mely alapján a gyártó képviselete újabb mérések elvégzését javasolja a műszer megfelelő paraméterekre történő beállítása érdekében.

2019-04-30:

Megtörténtek az újabb teszt mérések, mely alapján további műszaki egyeztetéseket folytattunk a beüzemeléssel kapcsolatban az érintett szakemberekkel és a forgalmazóval.

2019-05-07:

A műszaki, szakmai egyeztetések alapján elindítottuk a berendezés működtetéséhez szükséges infrastrukturális átalakításokat és a szükséges kiegészítő eszközök beszerzését.

2019-06-12: 

Megérkezett a műszerhez szükséges kiegészítő eszköz, melynek eredményeként megtörtént a gyártó képviselője részéről a műszaki átadás. Az időközben megkezdett műszaki átalakítások a tervek szerint haladnak, így a berendezést hamarosan a végleges helyére tudjuk helyezni, majd beüzemelni. 

2019-09-03: 

Végére értünk a berendezés üzembe helyezéséhez szükséges műszaki átalakításoknak, mely eredményeként a vizsgálóműszer a végleges helyére került és megkezdődhetnek a próbamérések, majd a beüzemelés. 

2019-10-11: 

A vizsgálóműszer beüzemelése megtörtént, így új szolgáltatással bővült cégünk tevékenysége.